Informace pro studenty, kteří mají zájem o moje vedení pro Ročníkový projekt

Projekty

Témata

Rámcové termíny

Poznámka: První nedodržení termínu = snížení výsledné známky o jeden stupeň, druhé nedodržení termínu = konec.

Upřesnění součástí projektu