Semestr: Oba semestry
Stránka v SIS: NPRG045
Zakončení: Zápočet

Úvod

V letním semestru 2. roku studia posluchač zahájí práci na ročníkovém projektu (předmět je ale možné zapsat i v zimním semestru). U rozsáhlejších softwarových projektů se předpokládá plynulá návaznost na bakalářskou práci a v takovém případě je náplň povinného předmětu Ročníkový projekt ve čtvrtém semestru pouze připravit specifikaci a pilotní verzi projektu, zatímco finální implementaci student dokončí v pátém semestru v rámci předmětu Vypracování a konzultace bakalářské práce.

Jestliže chce student vypracovat pouze menší softwarový projekt, na který jeho bakalářská práce nebude navazovat, a následně ve třetím roce studia hodlá vypracovat teoretickou bakalářskou práci, pak svůj ročníkový projekt ve 2. ročníku dokončí.

Práce na ročníkovém projektu probíhá individálně pod vedením vedoucího projektu.

Soubory ke stažení

Související odkazy