Semester: winter 2022/23
Labs: Tuesday, 10:40 - 12:10, SU2 (every two weeks) (Petr Tůma)
Page in SIS: NSWI163
Grading: Graded credit

O předmětu

Víte, co mají společného vaše banka, váš oblíbený zpravodajský portál a vaše návštěva studijního informačního systému ? Middleware ! Google či Twitter, ale i mobilní bankovnictví či elektronické obchody, používají middleware - technologe, které nabízejí komunikaci v prostředí internetu. Tento kurz formou cvičení seznámí s technologiemi middleware pro volání serverů, zasílání zpráv a další.

Upozornění: Cvičení obsahují příklady v C++, Javě či Pythonu, očekává se schopnost základní orientace (čtení a úpravy malého rozsahu).

Témata

V jednotlivých hodinách budou diskutována následující témata:

  1. Architektura klient-server - motivace, technické problémy. Slides Handouts
  2. Serializace - technické problémy, alternativy řešení. Příklad s protobuf. Slides Handouts
  3. RPC - aplikace, technická architektura. Příklad s gRPC. Slides Handouts
  4. Messaging - aplikace, technická architektura. Příklad s jGroups. Slides Handouts
  5. Zabezpečení - základy zabezpečené komunikace, TLS, OAuth. Příklad s gRPC. Slides Handouts
  6. API - specifikace. Příklad s OpenAPI. Slides Handouts

Materiály

Kompletní materiály předmětu jsou k dispozici v GitHub repozitáři.