Semestr: zimní 2021/22
Přednáška: Čtvrtek, 12:20, SU2 (liché týdny) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Aktuality

Přednášky

Datum Název Soubory
30. 9. 2021 Úvod, výroková logika, speciální teorie, kontrakty pro specifikace programů
14. 10. 2021 Indukce
11. 11. 2021 Pi a PiVC
25. 11. 2021 Částečná správnost
9. 12. 2021 Úplná správnost
6. 1. 2022 Strategie pro psaní anotací

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh malého rozsahu.

Sylabus

Literatura