Semestr: zimní 2023/24
Přednáška: St 17:20, S4
Stránka v SIS: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2022/2023 se přednášky konají v posluchárně S4 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) standardně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Datum Přednášející Téma Poznámka
4. října 2023 úvodní informativní schůzka
11. října 2023
18. října 2023
25. října 2023 Wisper Hybridní Virtuální Desktop - nový trend centralizované správy počítačů
1. listopadu 2023 SUSE
8. listopadu 2023 Pure Storage TBA
15. listopadu 2023 Apify TBA
22. listopadu 2023 Jirka Vejražka (Barclays) Co dělá Red Team aneb hackněte si vlastní banku (abstrakt)
29. listopadu 2023 Absa Group Decentralizovaná digitální identita
6. prosince 2023 PRO.MED.CS
13. prosince 2023 EyeTowers Jak se v garáži postaví moderní monitorovací SaaS pomocí Go a Kubernetu
20. prosince 2023
3. ledna 2024
10. ledna 2024 Mews

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Předmět nelze zapisovat opakovaně, ale zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.